Participatory workshops
in Belgium

In Vlaanderen organiseerden we een reeks van 3 workshops die gedeeltelijk door jonge vrijwilligers gegeven werd en gedeeltelijk door professionelen. Dit voor senioren die actief zijn als vrijwilliger, met de bedoeling om hun eigen kennis over misinformatie en nepnieuws te versterken en anderzijds om hen vaardigheden aan te leren om die kennis te delen met anderen. Hierbij vind je een aantal presentaties die de theoretische kaders schetsen.

In Flanders, we organised a series of three workshops given partly by young volunteers and partly by professionals. This for older citizens who are active as volunteers, with the intention of strengthening their own knowledge about misinformation and fake news and, on the other hand, to teach them the skills to share that knowledge with others. Here you will find a number of presentations that outline some of the theoretical frameworks.

Translate ยป